Thursday, August 11, 2016

லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரம் - ஒரு திருத்தம்

லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரம் - ஒரு திருத்தம்

தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு - “எழுதினவன் ஏட்டை கெடுத்தான்”

இது எதற்கு பொருந்துகிறதோ இல்லையோ லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளிக்கு பொருந்துகிறது. முதல் நபர் செய்த தவறை நம்மில் பலரும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம்.

இந்த கட்டுரையைப் படித்துவிட்டு முதல் வேலையாக உங்கள் புத்தகங்களில் திருத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள்.

Aravind Subramanyam
-------------
லக்ஷ்மி அஷ்டோத்தரத்துக்கு செல்லும் முன் ஒரு அடிப்படை விஷயத்தை விளக்குகிறேன்.

எந்த ஒரு அஷ்டோத்தரமோ ஸஹஸ்ரநாமமோ முதலில் ஸ்தோத்ர வடிவில் ச்லோகங்களாகவே இருக்கும் - பின்னர் இதனை நாமாக்களாக அர்ச்சனைக்காக பிரிப்பது வழக்கம்.

உதாரணமாக
விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்
“விச்வம் விஷ்ணுர் வஷட்காரோ....” என்று தான் துவங்குகிறது. இதனைப் பிரித்து,
ஓம் விச்வஸ்மை நம:
ஓம் விஷ்ணவே நம:
ஓம் வஷட்காராய நம:  என்று அர்ச்சனை செய்கிறோம்

அதே போல லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ப்ரக்ருதீம் விக்ருதீம் வித்யாம் ஸர்வபூதஹிதப்ரதாம்... என்று துவங்குகிறது.

இதனை
ஓம் ப்ரக்ருத்யை நம:
ஓம் விக்ருத்யை நம:
ஓம் ஸர்வ பூதஹித ப்ரதாயை நம:

என்று பிரிக்கிறோம்.

இனி முக்கியமான பகுதிக்கு வருவோம்.

லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரத்தின் மூன்றாவது ச்லோகம் :

அதிதிம் ச திதிம் தீப்தாம் வசுதாம் வசுதாரிணீம்
நமாமி கமலாம் காந்தாம் காமாக்ஷீம் க்ரோதசம்பவாம்

இதனை ,

ஓம் அதித்யை நம:
ஓம் தித்யை நம:
ஓம் தீப்தாயை நம:
ஓம் வசுதாயை நம:
ஓம் வசுதாரிண்யை நம:
ஓம் கமலாயை நம:
ஓம் காந்தாயை நம:
ஓம் காமாக்ஷ்யை நம:
ஓம் க்ரோத ஸம்பவாயை நம:

என்றே 90% புத்தகங்கள் காட்டுகிறது.

கமலா - தாமரையில் வீற்றிருக்கும் மஹாலக்ஷ்மீ
காந்தா -(விஷ்ணுவின்) மனைவி
காமாக்ஷி - அழகிய கண்களை உடையவள்

இது வரை சரி; அடுத்த நாமா ?
க்ரோத ஸம்பவாயை - கோபத்தோடு உதித்தவள் அல்லது கோபத்தினால் உதித்தவள்.

இது சரியாக பொருந்தவில்லையே...

இப்படி அர்ச்சனை செய்வது சரியாகுமா? லக்ஷ்மிக்கே பிடிக்குமா?

1935ல் வெளிவந்த புத்தகங்களில் நாமா சரியாகவே பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர் வந்தவர்கள், யாரோ ஒருவர் அறியாமல் பதம் பிரித்து ”க்ரோத ஸம்பவா” என அச்சிடப்போக, பின்னாளில் வந்தவர்கள் யாருமே அதை சரிபார்க்காமல் அப்படியே அச்சிடுகிறார்கள். இன்று கிட்டத்தட்ட எல்லா புத்த்கங்களிலும் இணையத்திலும் அப்படியே தான் இருக்கிறது.

லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரம் கொண்டு அர்ச்சனை செய்பவர்க்கு லக்ஷ்மீ கடாக்ஷம் உண்டாகும், ஐச்வர்யம் பெருகும். ஆனால் மக்கள் பலரும் தாங்கள் கஷ்டப்படுவதாக புலம்புவதைப் பார்க்கும் போது - இது போன்று தவறுகள் இருப்பதைக் காண முடிகிறது. (குரு முகமாக படிக்காமல் புத்தகம் மூலமாக படிப்பதன் விளைவு)

நம்மை யாராவது “சிடுமூஞ்சி” என்றால் நாம் சந்தோஷப்படுவோமா? ஆனால் மஹாலக்ஷ்மியை இப்படி தவறாக அழைத்தால் பூர்ணமாக அனுக்ரஹம் எப்படி கிட்டும் ?

இனி சரியான பாடத்துக்கு வருவோம்
ஓம் கமலாயை நம:
ஓம் காந்தாயை நம:
ஓம் காமாயை நம:
ஓம் க்ஷீரோத ஸம்பவாயை நம:

காமாயை - ஆசையின் வடிவானவளே
க்ஷீரோத ஸம்பவாயை - பாற்கடலில் உதித்தவளே

இது அம்ருத மதன காலத்தில் பாற்கடலில் இருந்து மஹாலக்ஷ்மி உதித்தாள் எனும் புராணத்துக்கு இசைந்து அமைகிறது.
வாசகர்கள் அனைவரும் இனி மேல் நாமாக்களை திருத்திக் கொண்டு மஹாலக்ஷ்மியின் பூர்ண கடாக்ஷத்துக்கு பாத்திரமாகுங்கள்.

Monday, February 29, 2016

Sastha Preethi Mahothsavam of Shri Maha Sasthru Seva Sangam Coimbatore Sastha Preethi

Sastha Pratyaksha Chakra Mandala Puja and Sastha Preethi Mahothsavam of Shri Maha Sasthru Seva Sangam Coimbatore
Sastha Preethi


Dates:            11-12 June 2016
Venue:            Ramnagar Ayyappan Puja Sangam Kalyana Mandapam, Coimbatore 12

Respected Devotees, 

Shri Maha Sasthru Seva Sangam feels privileged to write a few lines to everyone of you.

By the divine blessing as the guiding force, we are stepping into this year's pooja celebration - to be conducted as 2 days program at Shri Ayyappan Puja Sangam, Ramnagar, Coimbatore.  

Pujas of yester years were a Mega success,by the grace of Lord Ayyappa. This became possible ONLY due to your overwhelming response, moral and financial support. 

This year's puja is to be conducted with the presence of many eminent personalities. FOR THE FIRST TIME  EVER IN THE HISTORY  _ SASTHA PRATYAKSHA CHAKRA MANDALA PUJA is going to happen at Coimbatore on 11th June 2016

The Invitation copy for this year's festival. 

English
Tamil


 

Written a brief account on this event below

We earnestly request all devotees to attend this auspicious pooja and get the blessings of Lord Sastha.

Those who wish to contribute to this Puja, may send Cheque / MO / DD in favour of :
"Shri Maha Sasthru Seva Sangam" to V. Aravind Subramanyam, Thejovathy, 94 B, Third Street, Tatabad, Coimbatore 12. Ph: 099946-41801

Or You may pay directly to our Bank Account :
Name: "Shri Maha Sasthru Seva Sangam"

Karur Vysya Bank A/c No. 1121 135 822
IFSC CODE - KVBL0001121
Nanjappa Road Branch

or

Canara Bank A/c No. 2988 101 015671
IFSC CODE - CNRB0002988
PSG Arts College Branch

Devotees who donate can mail us your Name and Nakshatram and the Address so that it will be included in the Puja and we can send you the prasadam.

Looking forward to your active support to celebrate this function of "OUR" Lord.

Contributions in way of Cash or Kind / Materials :

Flowers Rs. 5,001 (Per Session)

Puja Materials Rs.5,001 (Per Session)
Materials such as Rice Bags, Vegetables, Milk, Coconuts,Oil tin, Ghee tin etc

Annadhanam (Full Contribution) Rs.75,000 (Per Day) or
Annadhanam (Part Contribution) Rs.10,000 

(All these are indicative only) Any small contribution to the above event would make it very successful and obtain the blessing of Lord Dharma Sastha.

For Details You may Contact
Ph: 099946 41801 or 9487019489
Email: mahasasthru@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------

With the boundless blessings of Our Baktha Paripala Sri Maha Sastha, and blessings of Ayyappa Bhaktha Ratnam ,Kalpathy Sri C.V. Srinivasa Iyer, we were blessed to conduct many unique events like “Hariharaputhra Brahmana Santarpana Vaibhavam”, "Ashta Sastha Maha Yagam","Vettkkorumakan Paatu", "Sastha Bhuvaneshwara Pattabhishekam", "Kiratha Maha Rudram". 

This year, Shri Mahasasthru Seva Sangam, has ordained to perform the unique event of “Sastha Pratyaksha Chakra Mandala Puja " and the annual Sastha Preethi Mahotsavam, on June 11 & 12 2016.

SASTHA PRATYAKSHA CHAKRA MANDALA PUJA 11-06-2016: Morning

The Karunyam of the Almighty, Sri Maha Sastha is immeasurable. Our gratitude to the Great Lord can be expressed in many ways. Lord Sastha has taken eight different incarntions in the world for the welfare of mankind.

Manikanda at Sabarimala, Poorna Pushkala Samedhan at Achankovil - each of his manifestations grant different aishwaryams to the devotees. One such form is Prabha Sathyaka Samedha Sastha. In hundreds of temples like famous Thiruvullakkavu, Chammravattam, Thrikkunnappuzha and Thakazhi, Sastha is worshipped as grihastha (married), with wife Prabha and son Sathyaka. In Thanthra Samuchhayam, considered to be the basic text (Agama sasthra) followed in Kerala temples, Sastha is portrayed as grihastha with the dyaanaslokam: "snigdhaaraala visaari kuntalabharam…….

A special puja to the yantram of Sasthya is to be conducted at Coimbatore by our Sangam.

The Sastha Yantra, is a specific pattern of  triangles, circles and petals that is described in the ancient texts. Worshipping the Lord in the form of a Chakra is considered the highest worship because it contains all deities and all divine potencies within it, it brings every kind of blessings.

The chakra has a certain number of triangles, petals or lines that correspond to specific aspects of the Lord’s powers of love, wisdom and pure consciousness. As we proceed through them, we come closer to the central bindu, the source of bliss and divine consciousness where the Lord is seated with his wife and Child.

In the puja, we worship a physical Sastha Yanthra that has been installed in the main sanctum. All the divine energy fields and devatas are represented by physical upasakas. The levels of Divinity with their respective God and Goddesses are invoked into the Upasakas and appropriate pujas are made.

This pratyaksha CHakra Puja manifests the divine vibrations of th Lord and a uniquely nectar-like blessing that can only be experienced, not described.

This would happen only by the divine grace and which would grant Wealth, Health and long life, Happiness, Strength and Courage, Culinary skills, Skills in arts, Success, Happy Family life. 

KARPOORA AAZHI 11-06-2016 Evening

Bagawan Sastha is Jyoti swaroopan. Worshipping him in the form of fire is the Aazhi puja. In the Long route to Sabari, the aazhi puja is done at Udumparakotta, Karimala and Periyanavattam. 

After a ceremonial puja of the Lord, the aazhi (Fire) is created with large quantity of Camphor. The guarding deities of the long route - Sri Bhoothanathar, Karimala Bagawathy, Kochu Kadutha, Karuppaswamy are specially invoked. 

Amidst the complete darkness around - the Lord manifests in the Natural light of Fire - one must see to believe the divinity and vibration of Aazhi puja.

The Aazhi puja happening at Periyanavattam on Makara Jothi day - is a wonderful experience of lifetime. For all those who cannot witness that - the same is brought here -a as commanded by the divine will.

This puja is done as a very special offering as stipulated to please the parivarams of Lord Sastha for invoking their grave grace and Blessings and all negative forces are removed and the devotee is bestowed with all that is good.

SASTHA PREETHI 12-06-2016 Morning

Sasthapreethi is a time tested mode of worshipping Lord Dharmasastha in a very religious way by various samoohams and organizations in and around Kerala, and now in all parts of the country and abroad. The religious pooja is given more importance followed by Annadhanam.

The priest invokes Lord Ganapathi, Ambal and Dharma Sastha and His attendants (Parivara Devathas) on tall brass lamps decorated tastefully. 

After the detailed puja, neivedyam and deeparadhana followed by mantrapushpam a detailed Veda Parayanam is made. After appeasing the Lord with Vedha gosham, the traditional Sastha paattu (Varavu Paattu – inviting Songs) songs are sung. 

While singing, the traditional upasakas or Sthanakaras of the respective deities gets into a trance and gets the supreme power invoked within them. In General Sastha, Chellapillai, Yakshi and Boothathan are the deities who are invited. These Sthanikas are offered respect by the devotees and upacharas are done to them. They are seated on the wooden plank and are decorated with garland and sandal paste. 

They bless the devotees with prasadam and convey the deity's satisfaction in the conduct of the Sasthapreethi. People prostrate before him, get blessed and receive Vibhoothi as prasadam. 

Very rarely a Yajna of this significance and magnitude can be witnessed and the opportunity for the people to actually participate in the worship. It is also done particularly for the sake of washing away ones sins and afflictions, for bringing peace, prosperity and family happiness.

So, the Bhakthas who are taking part in this magnificent event can be assured of obtaining the limitless blessings of Sri MahaSastha and getting all their prayers fulfilled.

May Lord Hariharaputra be with you always, giving you the best of everything.
Swamy Sharanam
V.Aravind Subramanyam

Tuesday, January 5, 2016

Tribute to Sri. Vancheeswara Iyer

Baktaparipala Parahbrahmane nama:

Ayyappa Bakta Rathnam Sri.Vancheeswara Iyer, our beloved Vaanchi mama attained the lotus feet of Lord Dharma Sastha early this morning.  Mama was probably the last link with the Pazha malaikkars of Sabarimala. He was a great scholar and an encyclopedia of Ayyappa Cult. He was one of the primary disciples of Punalur Subramanya Iyer  (Punalur Thatha) and remained his most trusted Shishya. He undertook his first sabarimala yathra at a very young age of 4 and has completed nearly 90 Makara Vilaku Darshanams which is near to impossible. He was a naishtiga brahmachari and dedicated his entire life to the worship of Lord Dharma Sastha.  

He was  not only an ardent devotee but, a  great scholar, a teacher par excellence and a strict Guru. A great Upasaka of Sastha, helped many many devotees with his guidance. He is very much known and popular for his Acharas and it was quite common to see him scolding some one or the other. The best part is even the people who get scolded never took it personally but in turn enjoyed it to receive it from him. Right from dolikaars to Vedhic scholars- he was held in high regard by all the devotees invariably. 

He was also an authority in Sastha Paattu and had a massive collection of manuscripts of these songs.  
Vanchi Mama has been one of the guiding spirit behind all the activities of our Shri Maha Sasthru Seva Sangam. We had a great opportunity to get associated with this noble soul. We are blessed to honor him during our annual Sastha Preethi Mahotsavam at Coimbatore. He was ever enthusiastic with our entire team and participated in many of our activities like the Sastha Preethi at Achankovil temple premises, Our pujas at Coimbatore and Periyanavattam Pujas and Bhajans. For the last few years - Mama made it a point to be with us and sing for us at Periyanavattam Makara Jothy Bhajan, inspite of his ill health.  His song "kanavinil Kanda Ummai" still echos in our ears

Our Sangam, offers ananta koti namaskarams to Sri Vancheeswara Iyer and prayers to Lord Manikanda to grant solace to all the disciples to bear the immense loss. 

Periyanavattam will definitely miss an obedient son, a strict grandfather and a humble servant of Lord Ayyappa.

Hariharaputram Sadhaa Bhajeham
Aravind Subramanyam

Thursday, September 24, 2015

ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

2008ம் ஆண்டு... நான் “ஸ்ரீ மஹாசாஸ்தா விஜயம்” புத்தகத்தை எழுதி அதை வெளியிடுவதற்காக பல ஆன்மீக பெரியோர்களிடம் முன்னுரை கேட்டிருந்தேன்...
ஏற்கனவே அறிமுகமாகி இருந்தாலும் சிறிது கால இடைவெளிக்கு பிறகு ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிட்டியது. ஆனைக்கட்டி ஆசிரமத்தில் அவரிடம் என் புத்தகத்தைக் காட்டி,

 “ஸ்வாமிஜி இதற்கு Foreword தர வேண்டும்” என்றேன்.

”இவ்ளோ பெரிய புக்கா? நீங்கள் எழுதி இருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கு எவ்வளவு வயசாச்சு?” என்றார்.
“இருபத்தி ஐந்து” என்றேன்.

”இவ்ளோ எழுதி இருக்கேளே... Foreword உடனே தரட்டுமா ? இல்லை புக்கை ஃஃபுல்லா படிச்சுட்டு தரட்டுமா?”
“தாராளமா படிச்சுட்டே குடுங்கோ”

இந்த சம்பவம் நடந்து ஒரு 10-12 நாட்களுக்கு பிறகு ஒருநாள் அதிகாலை 5 மணிக்கு தொலைப்பேசியில் ஒரு அழைப்பு.

இந்த நேரத்தில் யார் என்ற குழப்பத்துடன் போனை எடுத்தேன் “ஸ்வாமிஜி உங்களுடன் பேசுகிறார்..” என்று ஒருவர் சொன்னார்.
“அற்புதமான படைப்பு... அதற்கான முன்னுரையும் எழுதி விட்டேன். இன்று காலை 8 மணி ப்ளைட்டில் புறப்பட்டு செல்கிறேன். அங்கிருந்து அமெரிக்கா செல்வதால் திரும்ப 2-3 மாதம் ஆகி விடும். நான் கையிலேயே வைத்திருக்கிறேன்.. நீங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து வாங்கிக் கொள்ள முடியுமா?” என்றார்.

ஏர்போர்ட் சென்றால் கையிலேயே ஒரு ஃபோல்டர் ஃபைல் வைத்துக் கொண்டிருந்தார்....
“இந்த சின்ன வயசுல இவ்ளோ கஷ்டபட்டு ரிஸர்ச் பண்ணி எழுதி இருக்கேள்.... அதுனால தான் நானே கைப்பட குடுக்கணும்னு வர சொன்னேன்.... சீக்ரமே மத்த லாங்குவேஜ்லயும் ரிலீஸ் பண்ணுங்கோ” என்று சொல்லி வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்துக் கொடுத்தார்.

ஆசிரமத்திலிருந்து தபாலில் அனுப்பி இருந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கும்.. இருந்தாலும் தானே போனில் பேசி தன் கைப்படக் கொடுத்த அந்த பண்பும் எளிமையும் தான் அவரை மற்றவர்களிடமிருது உயர்த்திக் காட்டியது.
வேதாந்தக் கருத்துக்களை மிகச்சாதாரணமாக பாமர மக்களுக்கு கொண்டு செல்லும் வல்லமை அவருக்கு இருந்தது.

தன் இறுதி நொடி வரை நினைவினை இழக்காமல் ஆன்ம நிட்டையில் லயித்திருக்கும் தன்மையை “யோகினாமபி துர்லபம்” என்கிறது சாஸ்திரம். உயர் ஞானத்தின் Personification ஆக விளங்கிய அவர், யோகிகளுக்கும் அரிதாக கிடைக்கும் அத்தகைய உயர் நிலையை அடைந்து ஸ்ரீ தயானந்த ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் அந்த பரம்பொருளில் லயமடைந்து விட்டார்.
ஸ்வாமி சரணம்
அரவிந்த் ஸுப்ரமண்யம்

Wednesday, March 18, 2015

Sastha Preethi Mahothsavam of Shri Maha Sasthru Seva Sangam Coimbatore

Sastha Preethi
Hariharaputra Mahothsavam of Shri Maha Sasthru Seva Sangam Coimbatore

Dates:            13-14 June 2015
Venue:            Ramnagar Ayyappan Puja Sangam Kalyana Mandapam, Coimbatore 12

Respected Devotees, 

Shri Maha Sasthru Seva Sangam feels privileged to write a few lines to everyone of you.

By the divine blessing as the guiding force, we are stepping into this year's pooja celebration - to be conducted as 2 days program at Shri Ayyappan Puja Sangam, Ramnagar, Coimbatore.  

Pujas of yester years were a Mega success,by the grace of Lord Ayyappa. This became possible ONLY due to your overwhelming response, moral and financial support. 

This year's puja is to be conducted with the presence of presence of many eminent personalities. Sri Mahesh Mohanaru, Supreme Priest (Tantri) of Sabarimala has gracefully concented to conduct the Puja.

Evening procession is accompanied by Chottannikkara Subash Marar and team's panha vadhyam. The Coconut breaking is by Sri Ramachandran Nair, Velichappad of Balussery Kotta

The Invitation copy for this year's festival 

EnglishTamil Written a brief account on this event below

Please make yourself convenient and be present for both the days with all support.

We earnestly request all devotees to attend this auspicious pooja and get the blessings of Lord Sastha.

Those who wish to contribute to this Puja, may send Cheque / MO / DD in favour of :
"Shri Maha Sasthru Seva Sangam" to V. Aravind Subramanyam, Thejovathy, 94 B, Third Street, Tatabad, Coimbatore 12. Ph: 099946-41801

Or You may pay directly to our Bank Account :
Name: "Shri Maha Sasthru Seva Sangam"

Karur Vysya Bank A/c No. 1121 135 822
IFSC CODE - KVBL0001121
Nanjappa Road Branch

or

Canara Bank A/c No. 2988 101 015671
IFSC CODE - CNRB0002988
PSG Arts College Branch


Devotees who donate can mail us your Name and Nakshatram and the Address so that it will be included in the Puja and we can send you the prasadam.

Looking forward to your active support to celebrate this function of "OUR" Lord.

Contributions in way of Cash or Kind / Materials :

Flowers Rs. 5,001 (Per Session)

Puja Materials Rs.5,001 (Per Session)
Materials such as Rice Bags, Vegetables, Milk, Coconuts,Oil tin, Ghee tin etc

Annadhanam (Full Contribution) Rs.75,000 (Per Day) or
Annadhanam (Part Contribution) Rs.10,000 

(All these are indicative only) Any small contribution to the above event would make it very successful and obtain the blessing of Lord Dharma Sastha.

For Details You may Contact
Ph: 099946 41801
Email: mahasasthru@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------

With the boundless blessings of Our Baktha Paripala Sri Maha Sastha, and blessings of Ayyappa Bhaktha Ratnam ,Kalpathy Sri C.V. Srinivasa Iyer, we were blessed to conduct many unique events like “Hariharaputhra Brahmana Santarpana Vaibhavam”, "Sastha Bhuvaneshwara Pattabhishekam", "Kiratha Maha Rudram". 

This year, Shri Mahasasthru Seva Sangam, has ordained to perform the unique event of “Ashta Sastha Maha Yagnam" and the annual Sastha Preethi Mahotsavam, on June 13 & 14, 2015.

ASHTA SASTHA MAHA YAGNAM 13-06-2015: Morning

The Karunyam of the Almighty, Sri Maha Sastha is immeasurable. Our gratitude to the Great Lord can be expressed in many ways. Lord Sastha has taken eight different incarntions in the world for the welfare of mankind.

1. Adhi Sastha
2. Sammohana Sastha
3. Kala Sastha
4. Vidhya Sastha
5. Arya Sastha
6. Kiratha Sastha
7. Viswa Sastha
8. Dharma Sastha 

All these eight forms bestow the eight aishwaryams to the devotees.

A special yagnam to all these eight forms of Sastha is to be conducted at one place. This would happen only by the divine grace and which would grant Wealth, Health and long life, Happiness, Strength and Courage, Culinary skills, Skills in arts, Success, Happy Family life 

NALIKERAM ERRU 13-06-2015 Evening

Lord Kiratha Sasha is praised as the son of Lord Shiva and Parvathi, born when he assumed the form of a Kirata (hunter) to deliver a weapon known as Pashupathasthra to Arjuna. He is one who is worshipped in Erumeli Kotta. He is worshipped in most famous temples of Kerala like Balussery Kotta, Nilambur, Trivandrum Kizhakke Kotta etc

After a procession of the Lord on a caparisoned elephants, a drawing of Lord Vettakkorumakan (Lord Sastha in the form of Kirata Murthi) is made with powder of different colours. In the background of playing percussions (Chenda), the Velichappad, a member from a traditional starts breaking all the coconuts single-handedly to the awe of all. He does this performance after observing Vratha (penance) for many days.

This puja is done as a very special offering as stipulated to please Lord Kiratha Soonu for invoking His Grace and Blessings and all negative forces are removed and the devotee is bestowed with all that is good.

SASTHA PREETHI

Sasthapreethi is a time tested mode of worshipping Lord Dharmasastha in a very religious way by various samoohams and organizations in and around Kerala, and now in all parts of the country and abroad. The religious pooja is given more importance followed by Annadhanam.

The priest invokes Lord Ganapathi, Ambal and Dharma Sastha and His attendants (Parivara Devathas) on tall brass lamps decorated tastefully. 

After the detailed puja, neivedyam and deeparadhana followed by mantrapushpam a detailed Veda Parayanam is made. After appeasing the Lord with Vedha gosham, the traditional Sastha paattu (Varavu Paattu – inviting Songs) songs are sung. 

While singing, the traditional upasakas or Sthanakaras of the respective deities gets into a trance and gets the supreme power invoked within them. In General Sastha, Chellapillai, Yakshi and Boothathan are the deities who are invited. These Sthanikas are offered respect by the devotees and upacharas are done to them. They are seated on the wooden plank and are decorated with garland and sandal paste. 

They bless the devotees with prasadam and convey the deity's satisfaction in the conduct of the Sasthapreethi. People prostrate before him, get blessed and receive Vibhoothi as prasadam. 

Very rarely a Yajna of this significance and magnitude can be witnessed and the opportunity for the people to actually participate in the worship. It is also done particularly for the sake of washing away ones sins and afflictions, for bringing peace, prosperity and family happiness.

So, the Bhakthas who are taking part in this magnificent event can be assured of obtaining the limitless blessings of Sri MahaSastha and getting all their prayers fulfilled.

May Lord Hariharaputra be with you always, giving you the best of everything.
Swamy Sharanam
V.Aravind Subramanyam

Tuesday, November 11, 2014

Ponnambalamedu

Swamy Sharanam

As per the request from many devotees, Iam writing few words about the Ponnambala medu. I shall elaborate on this subject with the second part of Shri Maha Sastha Vijayam which Ive started already working

Baktaparipala Pada renu
V.Aravind Subramanyam

Lord Sastha, the Supreme master is being worshipped at Various temples. When Parasurama created Kerala, he requested the Supreme Lord to protect his land. Sastha was pleased with the penance of Parasurama and he appeared before him.

 Lord Sastha promised him to stay in the land of God's own country and instructed Parasurama to build as many temples. 108 Sastha Temples are listed as Nuttiettu Sasthalayangal. Aong which one temple is called Aadhi Moola Kshetram or Sri Moolam Kavu.


During my long research for writing my book "Shri Maha Sastha Vijayam", I was searching for the book Shri Boothanatopahyanam- which actually contains the puranam of Sabarimala. Though till date I couldnot get the full text, by Bagawan's grace we could trace few chapters of the book.


The book contains one exclusive chapter titled "Swarnalaya Pratishta" which talks about a place called ponnambalamedu.

Bagawan Manikanda, during his human incarnation came to the forest. The Rishis and Yogis were doing penance at Veliyanavattam. They received the Lord wholeheartedly and wanted to perform puja to him.

tatrANgatasca bagawat tApasA bakti sAlina:
cakrirE bUtanAtasya pUjanam

The place is sanctified because the Rishis, Yogis and tapasvis made the Lord sit on a throne and did puja to the Akilanda Koti Brahmanda Nayaka.

The text says, Amidst dense beautiful hill the Maharishis, with their power, created a place for their penance. They created a Golden temple.

ramyE parvata srngAgrE tApasAsca tapObalAn
krtvA rkmAlayam tasminandarE maNikandaram

They made Lord Maha Sastha to occupy the central golden throne and then worshipped him.
ratna simhAsanE ramyE samstApya sakalEzwaram 

This place became the most sanctified place of the entire universe. And later after the purpose of the avataram was acheived, Manikandan came back to this spot and merged with this maha peetam.

This is the holiest of the holy spots, where the Supreme Lord Maha Sastha resides with Poorna and Pushkala, His eternal consorts and countless other devotees, from where he performs his divine play, known as leelas.

When we research further, the main question comes.. where is it located?

The text gives answer for that too.
dUrE paNca dwayE dEvayOjanAyAm tu tatra ta:
its located at 10 deva yojana distance from Pampa

According to Valmiki Ramayana one yojana is equated to 9 miles. So 10 yojanas = 90 miles. Moreover its given Deva Yojana. One devayojana=1000yojanas.
So on the whole it means, 90 x 1000 = 90000 miles. This is humanly impossible. (Thats why its deva yojana)

Which makes it clear that this Golden temple on Ponnambalam is not a place which exists in the physical plane. It cannot be seen with the naked eyes.

Just like Kailasam and Vaikuntam... they exist but you cannot see them...

 Even for 108 Vaishnava Divya desam only 106 is there in this world. Remaining 2 are to be seen in the other world.

Similarly this ponnambalamedu or Kanthamalai is a place which exists in the subtle plane and cannot be seen with the naked eyes..

Since one cannot reach here directly,  some people consider the present Ponnambalamedu to be the Kanthamalai of Bhoolokam..

Ponnamblamedu - the mound of pon ambalam - Golden Temple....

The rahasya behind this place- to remind the original Swarnalaya Pratishta done by Rishis, exactly at this actual spot Parasurama installed the Adhi Moolasthanam - Temple of Sastha (Which probably might have been in Gold - as the name suggests).

'Makaravilakku' is the only festival here.  The celebration of  'Makara Samkramam' in this temple is now known as 'Makara Vilakku'.

Later during the historic period, this temple was destroyed and looted by a dacoit named Udayanan..  

Ancient texts like Kerala Kalpam or Boothanaothopakhyanam name this temple as 'Sree Moolam Kavu'. This is the original point of today's 'Sabarimala' temple. 'Makarajyothy' usually appears above the top of this hill.

We dont find any temple there now.. nothing is to be seen now... today we see a yantram with "XX" beejam engraved there... 

It is the most sacred and divine place... The spot is very sacred and the divinity charged there in the atmosphere is beyond imagination.. But that is the state of ultimate bliss,  contentedness, a feeling of fulfillment.

Tuesday, November 4, 2014

Arul Osai -Call me to hear about Ayyappa

Swamy Sharanam
Iam talking about the glories of Swamy Ayyappan thru Sakthi Vikatan.

Call to (+91) 044-66802913 to hear me on "Arulosai"
Sharanam Ayyappa
Aravind Subramanyam