Saturday, January 29, 2011

Thiruvabaranam at Veliyanavattam

The Thiruvabarana Yatra and the Miraculous Krishna Parundu as wittnessed by us from Veliyanavattam Viri

No comments:

Post a Comment